ODRŽAN SASTANAK I DOGOVORENA PROMOCIJA PROJEKTA

ODRŽAN SASTANAK I DOGOVORENA PROMOCIJA PROJEKTA

Nakon dužeg perioda individualnih zadataka i on-line dogovora, održan je sastanak živo sudionika projekta s mentorima i predstavnicima Društva Crvenog  križa Primorsko-goranske županije. Pored ostalog, posebna pažnja pridana je promociji projekta u javnosti te su...
Skip to content