Spasilačka 4 - logo Kluba Poseidon

Republika Hrvatska prirodno je bogata površinskim vodama. Uz Jadransko more, RH posjeduje i značajan broj kopnenih voda, uz koje živi veliki dio ukupne populacije. Navedene vodene površine intenzivno se koriste u gospodarske, turističke i rekreativne svrhe.
Da bi se smanjio broj nesreća povezanih s vodom, a pogotovo broj utapanja, potrebno je uspostaviti nacionalni sustav prevencije utapanja i sprečavanja nezgoda povezanih s vodom.

Početkom 1996. godine Hrvatski Crveni križ postao je punopravni član Međunarodne federacije za spašavanje života na vodi (International Life Saving Federation – ILS). Nakon primitka u članstvo, Hrvatski Crveni križ započeo je s ustrojem Službe spašavanja života na vodi u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski Crveni križ na temelju javne ovlasti (Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, NN 71/2010) «vodi Službu spašavanja života na vodi na temelju međunarodno priznatih standarda, provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja, vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja, te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca. Donosi pravila i standarde spasilačkih postaja i provodi procjenu rizika na kupalištima».

Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine donio je Pravilnik Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa. Pravilnik sadrži «Pravila i standarde rada spasilačkih postaja» i «Pravila procjene rizika na kupalištu».

Služba spašavanja života na vodi provodi sljedeće zadaće:

•osposobljava spasioce, instruktore i voditelje spasilačkih postaja,
•provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca,
•vodi bazu podataka osposobljenih spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja,
•provodi postupak procjene rizika na kupalištima,
•provodi aktivnosti vezane za prevenciju nesreća na vodi,
•organizira spasilačka natjecanja,
•koordinira rad spasilačkih klubova,
•djeluje u izvanrednim situacijama.
Služba spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa sustavnim osposobljavanjem spasilaca direktno sudjeluje u obrazovanju turističkih djelatnika, te na taj način pridonosi imidžu Hrvatske kao sigurnog odredišta za odmor.

Skip to content