Prevencija trgovanja ljudima 1

Trgovanje ljudima obuhvaća vrbovanje, transport, prebacivanje, skrivanje ili prihvaćanje osoba, korištenjem prijetnje ili sile ili drugih oblika prisile, otmice, prijevare, obmane, zloupotrebe vlasti ili ranjivosti položaja ili davanja i primanja novca ili olakšica kako bi se postigao pristanak osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, a sve u svrhu iskorištavanja. Iskorištavanje uključuje prostituciju ili neke druge oblike spolnog iskorištavanja, prisilni rad ili usluge, stavljanje u ropstvo ili njemu slične odnose, služenje pa čak i odstranjivanje organa.

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije, uz pomoć gradskih društava, na terenu provodi program prevencije trgovanja ljudima putem radionica za djecu osmih razreda osnovne škole  i završnih razreda srednje škole. Cilj radionica je upoznati mlade s načinima na koje mogu biti uvučeni u lanac trgovanja ljudima i s mjerama prevencije.

Do sada je obuhvaćeno preko 5.000 učenika i preko 200 prosvjetnih djelatnika, odgojitelja u vrtićima i roditelja.

Skip to content