Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije na:

Službenik za informiranje je Vesna Čavar, dr. med. ravnateljica, zamjenica službenice za informiranje je Karmen Brckan.

  • putem telefona na broj +385 (0)51 677 057
  • putem faxa na broj +385 (0)51 678 489
  • putem elektroničke pošte: vesna.cavar@dck-pgz.hr
  • poštom ili donijeti osobno na adresu Društvu Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Mire Radune Ban 14, 51000 Rijeka.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14, 15/14.

Izvješća:

Godišnje_izvješće za 2022. PDF

Godišnje_izvješće za 2022. CSV

Godišnje_izvješće za 2021. PDF

Godišnje_izvješće za 2021. CSV

Godišnje_izvješće za 2020. PDF

Godišnje izvješće za 2020. CSV

Godišnje izvješće za 2019. – PDF

Godišnje izvješće za 2019. – CSV

Godišnje izvješće za 2018. – PDF

Godišnje izvješće za 2018. – CSV

Godišnje izvješće za 2017. – PDF

Godišnje izvješće za 2017. – CSV

Godišnje izvješće za 2016. – PDF

Godišnje izvješće za 2016. – CSV

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. – PDF

Skip to content