Naziv projekta: „Prvi korak u sigurnim rukama“

Trajanje projekta: 1. rujan 2021. – 30. lipanj 2022. (10 mjeseci)

Izvor financiranja: aktivnosti projekta sufinancirane su sredstvima Europske unije – Europskih snaga solidarnosti.

Svrha projekta je proizašla iz istraživanja koje su proveli mladi volonteri Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije. Istraživanje je provedeno u periodu od 23. travnja do 6. svibnja 2021. godine putem online upitnika, a ispunilo ga je 111 ispitanika. Rezultati istraživanja su pokazali kako:

 • od ukupnog broja ispitanika, njih 85% su ženskoga spola
 • 48% ispitanika su roditelji jednog, dvoje ili više djece
 • 37% ispitanika ima dojenče, a 29% dijete predškolske dobi
 • ispitanici koji imaju dijete i koji su bili u nekom trenutku primorani pružiti mu prvu pomoć, kao glavni uzrok pružanja pomoći navode: gušenje, moždani udar, pad i ozljedu nastalu uslijed toga, nesvjesticu, visoku temperaturu i porezotinu (15,4% ispitanika nije znalo kako postupiti u navedenoj situaciji – npr. zvati hitnu pomoć)
 • 70% ispitanika koji imaju djecu svoja znanja pružanja prve pomoći smatraju dobrim ili nedovoljno dobrim, dok isti toliki postotak ispitanika koji nemaju djecu (ali u nekom trenutku ih planiraju imati ili su u kontaktu s njima) smatra svoja znanja pružanja prve pomoći maloj djeci nedovoljnima
 • oko 80% ispitanika bi bilo zainteresirano za sudjelovanje u edukacijama o pružanju prve pomoći djeci i dojenčadi.

Ciljevi projekta:

 1. Osnaživanje volontera Društva Crvenog križa PGŽ te posljedično šire zajednice (roditelja, budućih roditelja, itd.) za djelovanje u situacijama životne ugroze djeteta, a kroz razvoj programa za pružanje prve pomoći djeci i dojenčadi te edukacijom volontera, a potom i samih roditelja i budućih roditelja, o pružanju takve vrste pomoći.
 2. Povećanje broja aktivnosti za mlade volontere Društva Crvenog križa PGŽ kroz koje će imati priliku poboljšati svoje vještine i kompetencije za osobni, društveni i profesionalni razvoj te ujedno odgovoriti na društvene izazove.

Aktivnosti projekta:

 • istraživanje i analiza primjera dobre prakse
 • izrada edukativnog programa za pružanje prve pomoći djeci i dojenčadi
 • izrada promotivnog, edukativnog i video materijala putem kojeg će se šira javnost informirati o programu
 • organizacija i održavanje radionica o pružanju prve pomoći djeci i dojenčadi za roditelje i buduće roditelje
 • održavanje edukativnih radionica i širenje znanja drugim volonterima Društva Crvenog križa PGŽ i gradskih društava Crvenog križa s područja županije
 • dr.

O Europskim snagama solidarnosti:

“Europske Snage Solidarnosti” je program Europske Komisije koji financira razne projekte i inicijative. Program spaja volontiranje i solidarnost, a cilj programa je izgradnja solidarnog, inkluzivnog i demokratskog društva. U Republici Hrvatskoj, za Europske Snage Solidarnosti, nadležna državna ustanova je Agencija za mobilnost i programe EU ili kraće – AMPEU.

(izvor: http://mladi-eu.hr/europske-snage-solidarnosti/)

prvi_korak_banner

 

Skip to content