Dobrovoljno davanje krvi

Hrvatski Crveni križ, koji je utemeljitelj dobrovoljnog davanja krvi u Republici Hrvatskoj, promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije davanja krvi, okuplja davatelje, dodjeljuje priznanja u svrhu društvenog vrednovanja davatelja krvi, vodi brigu i evidenciju o davateljima krvi te izdaje potrebne potvrde.

U većini zemalja u svijetu ova djelatnost povjerena je Crvenom križu zbog njegovog humanitarnog rada, razvijene mreže društava Crvenog križa na terenu i velikog broja volontera što omogućuje neprofitno prikupljanje krvi.

 

Darivanje krvi provodi se po načelima:

  • Dobrovoljnosti
  • Solidarnosti
  • Anonimnosti i
  • Besplatnosti.

Takav način prikupljanja krvi smatra se najsigurnijim zbog zdravlja primatelja, a ujedno omogućuje dostupnost krvi i krvnih pripravaka svima kojima je krv neophodno potrebna u liječenju. Navedena načela, objavljena još od Lige društava Crvenog križa 1948. godine, podržala je i Svjetska zdravstvena organizaciji zbog opasnosti širenja bolesti posredstvom krvi koja se uzimala od plaćenih davatelja krvi. Stoga su, u svrhu osiguravanja kvalitetne i sigurne krvi, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), čiji je član i Hrvatski Crveni križ, usvojile 1999. godine dokument kojim se obvezuju da će osiguranje krvi i krvnih pripravaka temeljiti na dobrovoljnom i neplaćenom davalaštvu krvi.

Samodostatnost opskrbe zdravstva krvlju i krvnim pripravcima za svaku zemlju je neprocjenjivo nacionalno bogatstvo, a u određenom trenutku i strateški materijal.

U Primorsko-goranskoj godišnje se prikuplja između 13.000 i 15.000 doza krvi ili od 4,5 do 5 doza krvi na 100 stanovnika. Krv se daje na terenskim akcijama u organizaciji 10 gradskih društava Crvenog križa u razmacima od jednog do tri mjeseca po društvu (približno 150 akcija godišnje) ili u prostoru Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka.

Gradska društva ostvaruju neposredni kontakt s davateljima kroz animaciju i pozivanje na darivanje, vođenje evidencija i izdavanje potrebnih potvrda, doček davatelja na samim akcijama, organizaciju zahvalnih obroka i brigu o nagrađivanju davatelja.

Svjetski dan darivatelja krvi obilježava se svake godine 14. lipnja. Cilj obilježavanja je podići globalnu svijest o potrebi sigurne krvi i krvnih pripravaka za transfuziju te o ključnom doprinosu dobrovoljnih, neplaćenih darivatelja krvi nacionalnim zdravstvenim sustavima. 

  1. listopada obilježava se Dan dobrovoljnih davatelja krvi u Republici Hrvatskoj. Na taj je dan 1953. godine u Željezari Sisak provedena prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa.

Povodom 25. listopada Hrvatski Crveni križ sukladno Pravilniku o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa dodjeljuje priznanja davateljima krvi u Hrvatskoj.

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije u suradnji s Primorsko-goranskom županijom tradicionalno povodom 25. listopada organizira prijem kod Župana PGŽ za darivatelje krvi koji primaju najviša priznanja Hrvatskog Crvenog križa (žene s 55, 75, 95 i 115 darivanja te muškarci sa 125, 150, 175 i 200 darivanja krvi).

Prava davatelja krvi

U Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o radu dobrovoljni davatelji krvi imaju po osnovi darivanja krvi pravo na plaćeni dopust (1 plaćeni slobodan dan) koji koriste na dan darivanja krvi, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju davatelji ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja i to žene s više od 25 davanja krvi i muškarci s više od 35 davanja krvi.

U pojedinim sredinama darivatelji ostvaruju i druga prava poput besplatnog javnog prijevoza, raznih usluga kao npr. članstva u gradskoj knjižnici, korištenja sportskih objekata i sl., a za točne informacije mogu se javiti gradskom društvu Crvenog križa kojem pripadaju prema prebivalištu.

Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije svake godine tradicionalno organizira Susret darivatelja krvi koji okupi do 500 sudionika iz svih gradskih društava Crvenog križa s područja županije. Susreti nažalost u 2020. i 2021. godini nisu održani zbog epidemioloških mjera vezano uz pandemiju COVID-19.

 

UČESTALA PITANJA

Skip to content