Drugi korak u sigurnim rukama

Naziv projekta: „Drugi korak u sigurnim rukama“

Trajanje projekta: 1. siječnja – 31. prosinca 2023. (12 mjeseci)

Izvor financiranja: aktivnosti projekta sufinancirane su sredstvima Europske unije – Europskih snaga solidarnosti.

 

Projekt je proizišao iz prethodnog projekta „Prvi korak u sigurnim rukama“, provođenog u periodu od 1.9.2021. do 30.6.2022. godine, a čiji je cilj bio osnažiti volontere DCK PGŽ te posljedično širu zajednicu (roditelje, buduće roditelje, osobe koje brinu o djeci) za djelovanje u situacijama životne ugroze djeteta. Kroz projekt je razvijen program za pružanje prve pomoći djeci i dojenčadi, osmišljeni i izrađeni edukacijski materijali i provedene radionice u kojima je sudjelovalo više od 100 sudionika.

Tijekom provedbe projekta „Prvi korak u sigurnim rukama“, kroz same radionice i kontakt s korisnicima te posebno kroz provedene evaluacije, osvjedočili smo se u potrebu za učenjem prve pomoći i zadovoljstvo zbog pružene mogućnosti za uvježbavanje postupaka prve pomoći, osobito postupaka u životno ugrožavajućim situacijama. Uočili smo potrebu, pored edukacije roditelja, i za edukacijom odgojitelja u dječjim vrtićima odnosno osoba koje organizirano skrbe o djeci vrtićke dobi.

Kao dio pripreme prijave na natječaj ispitali smo interes dječjih vrtića na području PGŽ, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, i dobili odgovor kako je za sudjelovanje u projektu zainteresirano 10 ustanova s više od 400 odgojitelja.

Na osnovu zaključka kako u zajednici postoji potreba i veliki interes za radionicama o pružanju prve pomoći djeci vrtićke dobi, namijenjenim odgojiteljima u dječjim vrtićima i drugim zainteresiranim skupinama, kao i procjene da se mi kao mladi volonteri DCK PGŽ osjećamo spremnim odgovoriti na tu potrebu, nastao je projekt koji je prijavljen i prihvaćen na natječaju EU Snaga solidarnosti.

Projektom želimo prilagoditi program nastao u projektu „Prvi korak u sigurnim rukama“ na način da sadržajno i vremenski odgovara potrebama odgojitelja u dječjim vrtićima i drugima koji organizirano skrbe o djeci vrtićke dobi.

Ciljevi projekta su:

  1. Jačanje stručnih kompetencija volontera kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima
  2. Kreiranje programa za pružanje prve pomoći djeci vrtićke dobi
  3. Edukacija odgojitelja u dječjim vrtićima i šire zajednice za svakodnevnu organiziranu skrb o djeci vrtićke dobi, kroz upoznavanje postupaka prve pomoći kod ozljeda i naglo nastupajućih bolesni stanja djece, te osobito kroz uvježbavanje postupaka u životno ugrožavajućim situacijama.

Planirane aktivnosti projekta su:

  • istraživanje u dječjim vrtićima (najčešće situacije potrebe za pružanjem prve pomoći, procjena teorijskog znanja i sposobnosti pružanja prve pomoći odgojitelja, mišljenje o najpotrebnijim / najzanimljivijim temama)
  • istraživanje primjera dobre prakse društava Crvenog križa na području edukacije iz prve pomoći namijenjene odgojiteljima u dječjim vrtićima
  • Definiranje edukativnog programa za pružanje prve pomoći djeci i dojenčadi namijenjenog odgojiteljima
  • izrada promotivnog i edukativnog materijala
  • organizacija i održavanje radionica o pružanju prve pomoći djeci vrtićke dobi odgojitelje u dječjim vrtićima
  • organizacija i održavanje radionica o pružanju prve pomoći djeci vrtićke dobi Crvenog križa PGŽ i gradskih društava Crvenog križa s područja županije

 

O Europskim snagama solidarnosti:

“Europske Snage Solidarnosti” je program Europske Komisije koji financira razne projekte i inicijative. Program spaja volontiranje i solidarnost, a cilj programa je izgradnja solidarnog, inkluzivnog i demokratskog društva. U Republici Hrvatskoj, za Europske Snage Solidarnosti, nadležna državna ustanova je Agencija za mobilnost i programe EU ili kraće – AMPEU.

(izvor: http://mladi-eu.hr/europske-snage-solidarnosti/)

prvi_korak_banner

 

Skip to content