Posljednjih nekoliko dana vijest o projektu „Prvi korak u sigurnim rukama“ otputovala je prema javnosti kroz nekoliko medija. O nama su pisali Novi list i La voce del popolo, slušali su nas na valovima Radio Rijeke i Radio Korza, a gostovali smo i u emisiji Kanala RI. Ideju, cilj i aktivnosti predviđene projektom, kao i samu motivaciju skupine za osmišljavanje projekta predstavile su Marta, Rina, Amra i Dorjana uz pomoć mentorice Gordane.

 

[embeddoc url=”http://www.dck-pgz.hr/wp-content/uploads/2022/01/10-a-La-voce1.pdf”]

 

 

#dckpgž #prvikorakusigurnimrukama #eusnagesolidarnosti #ess #ampeu

Skip to content