Nakon dužeg perioda individualnih zadataka i on-line dogovora, održan je sastanak živo sudionika projekta s mentorima i predstavnicima Društva Crvenog  križa Primorsko-goranske županije. Pored ostalog, posebna pažnja pridana je promociji projekta u javnosti te su dogovoreni termini i predstavnici za razgovore s novinarima. Snimljene su fotografije za službeno predstavljanje tima.

Uskoro predstoji i snimanje video materijala tako da su na današnjem sastanku podijeljene uloge i dogovoreni svi detalji.

 

 

#dckpgž #prvikorakusigurnimrukama #eusnagesolidarnosti #ess #ampeu

Skip to content