U prostoru Centra za rehabilitaciju Rijeka – Podružnica Pulac održana je 15.6. demonstracijska vježba u sklopu projekta „SEE ME“ – Sigurni i jednaki u hitnim situacijama. Cilj vježbe bio je implementacije lekcija naučenih kroz projekt o postupanju žurnih službi prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama. Iako Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije nije bilo sudionik projekta, u vježbi su sudjelovali djelatnici i volonteri kroz aktivnost realističnog prikaza ozljeda i uključivanje tima za psihosocijalnu podršku u evakuaciju korisnika uslijed požara u prostoru Centra.

Riječ je o međunarodnom projektu pa su tako u vježbi sudjelovali i predstavnici operativnih snaga civilne zaštite iz Crne Gore i Slovenije, a provođenje su pratili i predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite RH na čelu s ravnateljem Damirom Trutom.

Skip to content