Sastankom fokus skupine 22. veljače 2023. godine završena je prva faza projekta  Drugi korak u sigurnim rukama, a u sklopu koje je provedeno istraživanje u dječjim vrtićima i društvima Crvenog križa vezano uz provedbu programa pružanja prve pomoći djeci vrtićke dobi.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 70-ak odgajatelja dječjih vrtića uključenih u projektne aktivnosti. Po izvršenoj analizi anketnih upitnika održala se spomenuta fokus skupina sa zdravstvenim voditeljicama, a kako bi svojim znanjima i iskustvom pomogle u definiranju programa edukacije koja će se održavati u kasnijim fazama projekta. Sastanak, koji su vodile dvije članice tima uz prisustvo jedne od mentorica, protekao je u vrlo opuštenoj i suradničkoj atmosferi. Rezultat toga je načelni dogovor o terminima i načinu organizacije radionica kao i program temeljem kojeg će se izvršiti zadnje korekcije edukacijskog materijala (prezentacije i letka).

Također, u sklopu prve faze ovoga projekta završeno je i istraživanje primjera dobre prakse društava Crvenog križa u Hrvatskoj i inozemstvu te je pripremljena analiza ključnih komponenti programa, njihovih specifičnosti i načina provedbe. Iz dobivenih odgovora vidljivo je kako većina društava Crvenog križa u svojoj sredini prepoznaje potrebu i interes za edukacijom o pružanju prve pomoći dojenčadi i maloj djeci, a programi koje provode namijenjeni su roditeljima i dijelom odgajateljima.

Drugi zaključci doneseni kroz provedeno istraživanje poslužit će za nastavak projekta Drugi korak u sigurnim rukama, ali i neke buduće projekte.

Skip to content