Završnom konferencijom održanom 20. lipnja u prostoru Primorsko-goranske županije priveden je kraju projekt „Prvi korak u sigurnim rukama“ koji su tijekom prethodnih 10 mjeseci provodili mladi volonteri Društva Crvenog križa PGŽ. Javnosti su tom prilikom prezentirani ostvareni ciljevi i postignuća.

Glavni cilj projekta „Prvi korak u sigurnim rukama“  bio je edukacija volontera Crvenog križa, ali i šire društvene zajednice – prvenstveno roditelja i budućih roditelja – o pružanju prve pomoći dojenčadi i maloj djeci, osobito u situacijama životne ugroženosti.

U uvodnom obraćanju, predsjednica Društva Crvenog križa PGŽ Karin Kuljanić je istaknula: „Zahvaljujem mladim entuzijastima koji su osmislili i realizirali projekt i radionice na kojima se educiralo kako biti roditelj i kako pomoći djetetu u nevolji. Smatram da je ranijim generacijama, pa i našoj, takva vrsta edukacije nedostajala i vjerujem da će polaznici uspješno primjenjivati naučeno.“

Sami sudionici podsjetili su na početne aktivnosti – uvodno ispitivanje interesa ciljane skupine te istraživanje primjera dobre prakse, temeljem kojih su izrađeni program edukacije i logo projekta, osmišljeni promotivni materijali i snimljeni edukacijski video materijali.

Projekt je u sljedećoj fazi prezentiran javnosti i gradskim društvima Crvenog križa Primorsko-goranske županije u suradnji s kojima su potom organizirane radionice.

Ukupno je održano 11 radionica za zainteresirane građane, roditelje dojenčadi i male djece odnosno buduće roditelje, ali i sve zainteresirane za temu. Radionice su održane u Rijeci, Vrbovskom, Čabru, Krku, Opatiji, Rabu, Crikvenici, Lošinju, Cresu i Novom Vinodolskom uz sudjelovanje 107 osoba.

Postupci održavanja života koji su dio edukacije prezentirani su također u sklopu Festivala sportske rekreacije na Platku uz sudjelovanje 10 građana, te su bili dio edukacije prve pomoći održane za djelatnike Policijske uprave Primorsko-goranske čemu su prisustvovala 53 sudionika.

Po završetku svake radionice polaznici su bili pozvani da sudjeluju u evaluaciji provedenog programa. Istraživanje je provođeno putem online obrasca s 8 pitanja, a od 107 ispitanika prikupljeno je 88 odgovora. Pri tome je čak 87 ispitanika odgovorilo da su njihova očekivanja ostvarena, ocjenjujući sadržaj radionice visokom ocjenom 4,97 (od 5), a tehničke i logističke aspekte radionice s neznatno nižom ocjenom 4.88. Iako je čak 94% ispitanika odgovorilo kako niti jednu od obuhvaćenih tema ne smatra manje bitnom, odnosno sve su bitne, kao posebno zanimljiv ipak se istaknuo praktični dio s postupcima reanimacije i pomoći kod gušenja.

Posebno je značajno da su baš svi ispitanici naveli kako bi radionicu preporučili drugima. Upravo u cilju održivosti projekta u edukacijama su sudjelovali i djelatnici te volonteri gradskih društava Crvenog križa, s ciljem da po završetku projekta isti program nastave provoditi u svojim sredinama.

Program su proveli:

  • Mladi volonteri DCK PGŽ: Marta Despotović, Dorjana Dodić, Maja Gretić, Barbara Klisović, Dalibor Panić, Amra Ramić, Rina Srdoč, Lorena Urljević i Dora Župan
  • Mentori:
    • Igor Iskra, volonter DCK PGŽ, dr. medicine, licencirani predavač prve pomoći u različitim programima Crvenog križa, roditelj male djece,
    • Gordana Novak, volonterka DCK PGŽ i GDCK Opatija, viša medicinska sestra u mirovini, dugogodišnja zdravstvena voditeljica u DV Rijeka.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije – Europskih snaga solidarnosti.

Skip to content