Iz Policijske postaje Krk stigla nam je informacija da je u utorak, 26. studenoga 2019. u vremenu od 10,00 do 11,30 sati na krčkoj Rivi gradu održan info punkt povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama na kojem su sudjelovale Jasmina Zmajla, PS za prevenciju PP Krk, Patricija Depikolozvane Jakominić, djelatnica Gradskog društva Crvenog križa Krk i Adriana Georgine Mamut iz Centra za socijalnu skrb u Krku, a s ciljem prevencije nasilja promoviranjem poruke tolerancije i nenasilja.

Građanima je podijeljeno 50-ak letaka o sprečavanju nasilja u obitelji u kojima je objašnjen pojam nasilja u obitelji, oblici nasilja u obitelji kao i svojstva počinitelja, a također je priložen i sigurnosni plan u slučaju događaja nasilja u obitelji. Nadalje, građanima su podijeljeni letci Savjetovališta za žrtve nasilja u obitelj, letci udruge Uzor, brošure o pravima osoba koje su preživjele ili proživljavaju nasilje te letci iz projekta „Liliy“ koji podižu svijest o uzrocima nasilja nad ženama, upoznaju ih s činjenicama o nasilju nad ženama a kroz koje se isti pozivaju na prekid šutnje ako imaju saznanja o žrtvama nasilja ili su i sami žrtve nasilja. Na lecima su istaknute adrese i kontakt brojevi savjetovališta kojima se mogu obratiti žrtve obiteljsko-partnerskog nasilja.

Građani su srdačno prihvatili ovakvu vrstu interakcije osuđujući svaki oblik nasilja, ne samo naspram žena, a pritom su se educirali i o ostvarenju drugih prava iz područja djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa i Centra za socijalnu skrb u Krku.

(MK, foto: PP Krk)

mmmmmmmm

Skip to content