Dana 28.11.2018. održana je redovna Skupština GDCK Crikvenica na kojoj su prihvaćeni slijedeći dokumenti:

  1. Financijski izvještaj i Izvještaj o radu za 2017. godinu
  2. Izvještaj Nadzornog odbora za 2017. godinu
  3. Rebalans financijskog plana za 2018. godinu
  4. Financijski plan, te Plan i program rada za 2019. godinu

Na Skupštini su, također, potvrđene i promjene u Skupštini i Odboru GDCK Crikvenica. Nakon smrti zastupnice Marine Baričević prošle godine, te povlačenja zastupnice Anđelke Radil sa svih funkcija u društvu, kao njihove zamjene u Skupštini izabrane su dr. Željka Polonijo i Ivana Butković.

Budući je Anđelka Radil bila i članica Odbora GDCK Crikvenica, Skupština je jednoglasno prihvatila kandidaturu Ivane Butković kao nove članice Odbora do isteka mandata aktualnog saziva Skupštine GDCK Crikvenica.

Skip to content