Ako dojenče ne može plakati, kašljati niti disati položite ga s glavom prema dolje na svoju podlakticu i bedro te mu poduprite glavu. Udarite donjim dijelom dlana po leđima između lopatica do pet puta.

Okrenite dojenče tako da je licem prema gore na vašem drugom bedru i pregledajte mu usta.

Ukoliko uzrok začepljenja vidljivo viri u usnoj šupljini uklonite ga vršcima prstiju. Nemojte prstima pretraživati usta jer biste time mogli potisnuti predmet još dublje u grlo. Ako se uzrok začepljenja ne ukloni na taj način primijenite pritiske na prsa.

Na dojenčetu koje je okrenuto licem prema gore dvama prstima pritisnite donji kraj prsne kosti prema unutra i prema glavi. Primijenite do pet pritisaka na prsa provjeravajući usta nakon svakog pritiska.

Ukoliko uzrok začepljenja i dalje nije uklonjen ponovite cijeli postupak tri puta, a zatim nazovite hitnu medicinsku službu.

Nastavite sa postupkom sve dok ne stigne pomoć ili dok dojenče ne izgubi svijest. Ako dojenče u bilo kom trenutku izgubi svijest otvorite mu dišni put i provjerite diše li. Ako ne diše počnite primjenjivati reanimaciju.

Skip to content