Prva pomoć kod rane koja krvari

 • Krvarenje iz rana zaustavlja se pritiskom i podizanjem dijela tijela koji krvari
 • Pažljivo otvorite sterilnu gazu
 • Držeći gazu za rubove stavite ju na ranu i pritisnite kako bi zaustavili krvarenje
  • Podignite ozlijeđeni dio tijela
 • Zavojem učvrstite sterilnu gazu
  • Zamatanje započnite od užeg dijela tijela prema širem
  • Pazite da zavoj nanesete dovoljno čvrsto da zadrži sterilan materijal na rani i zaustavi krvarenje, ali i dovoljno labavo da ne ometa cirkulaciju
  • Kraj zavoja učvrstite ljepljivom trakom
 • Ukoliko krv probije kroz gazu i zavoj, na nju postavite čistu gazu i predmet kojim ćete izvršiti kompresiju – smotani zavoj, komadić drveta ili slično
  • Predmet postavite u smjeru duže osi dijela tijela na kojem se nalazi
  • Učvrstite zavojem te zavežite čvor iznad rane
 • Kada je krvarenje zaustavljeno redovito provjeravajte cirkulaciju na periferiji pritiskom na jagodicu prsta ili korijen nokta
  • Po potrebi otpustite zavoj

Postavljanje dojenčeta i djeteta u bočni položaj

Dojenče ili dijete koje nije pri svijesti ali normalno diše postavlja se u stabilan bočni položaj.

 

Postavljanje dojenčeta u bočni položaj

 • Uzmite dojenče na ruke s glavom prema dolje.
  • Taj mu položaj onemogućava da se zaguši jezikom ili da udahne povraćeni sadržaj.
 • Ako to nije već učinjeno, pozovite hitnu medicinsku pomoć i do njihovog dolaska pratite i bilježite životne funkcije – razinu svijesti i disanje.

Postavljanje djeteta u bočni položaj

 • Pristupite djetetu sa strane i kleknite uz njegova prsa
  • Ako dijete nosi naočale skinite ih i odložite
  • Uklonite sve veće predmete iz džepova
 • Pripazite da djetetove noge budu ispružene
  • Djetetovu ruku koja je bliže vama savinite pod pravim kutom u odnosu na tijelo, tako da lakat bude savijen, a dlan okrenut prema gore.
 • Djetetovu ruku koja je dalje od vas prebacite preko njegovih prsa i nadlanicu mu priljubite uz obraz bliži vama
 • Drugom rukom uhvatite koljeno djetetove noge koja je dalje od vas, pa je vucite prema gore pazeći da stopalo ostane na tlu
 • Pritisnite koljeno prema sebi na pod i tako okrenite dijete na bok
  • Pazite da prilikom okreta djetetovu nadlanicu držite čvrsto priljubljenu uz obraz
 • Provjerite položaj glave i po potrebi namjestite djetetovu ruku ispod obraza kako bi glava ostala zabačena, brada nagnuta i dišni put otvoren
 • Namjestite nogu na način da su kuk i koljeno pod pravim kutom
 • Ako to nije već učinjeno, pozovite hitnu medicinsku pomoć i do njihovog dolaska pratite i bilježite životne funkcije – razinu svijesti i disanje
 • Ako dijete morate ostaviti u bočnom položaju dulje od 30 minuta vratite ga na leđa i postavite na drugi bok, osim ako vas u tome sprječavaju druge ozljede

Postupak s dojenčetom i djetetom koje je bez svijesti i ne diše

Postupak s dojenčetom koje je bez svijesti i ne diše

 • Ako se doima da dojenče nije pri svijesti stabilizirajte glavu, drugom ga rukom poškakljajte po tabanu i istovremeno glasno pozovite imenom
 • Ukoliko nema odgovora, stavite jednu ruku na dojenčetovo čelo, vrh prsta druge ruke na njegovu bradu i glavu držite u neutralnom položaju
  • Procijenite disanje metodom „gledaj, slušaj, osjeti“ u trajanju 10 sekundi
  • Ako dojenče ne diše, započnite reanimaciju s pet inicijalnih upuha koji su trajanja otprilike jedne sekunde, tehnikom „usta na usta i nos“, uz otvoreni dišni put
 • Nakon pet upuha započnite vanjsku masažu srca
  • Stavite dva prsta jedne ruke na sredinu prsnog koša dojenčeta
  • Pritisnite 30 puta brzinom od 100 do 120 puta u minuti uz utiskivanje za 1/3 dubine prsnog koša
 • Vratite se k dojenčetovoj glavi, otvorite mu dišni put i primijenite sada dva upuha zraka
 • Nastavite jednu minutu primjenjivati naizmjence 30 pritisaka na prsni koš s dva upuha zraka
 • Reanimaciju vršite kroz jednu minutu pa pozovite hitnu pomoć

Postupak s djetetom koje je bez svijesti i ne diše

 • Ako se doima da dijete nije pri svijesti stabilizirajte glavu, drugom rukom nježno protresite rame i istovremeno glasno pozovite imenom
  • Ukoliko nema odgovora, stavite jednu ruku na djetetovo čelo, vrh prsta druge ruke na njegovu bradu i blago zabacite glavu uz podizanje brade
 • Pocijenite disanje metodom „gledaj, slušaj, osjeti“ u trajanju 10 sekundi
  • Ako dijete ne diše, započnite reanimaciju s pet inicijalnih upuha provjeravajući diže li se prsni koš
 • Upuhivanje se vrši tehnikom „usta na usta“ uz začepljen nos i stalno zabačenu glavu
 • Nakon pet upuha započnite vanjsku masažu srca
  • Stavite korijen dlana jedne ruke na sredinu prsnog koša djeteta
  • Nagnite se nad dijete, izravnajte ruku i pritišćite okomito za 1/3 dubine prsnog koša
   • Popustite pritisak ne odmičući ruku
  • Pritišćite prsni koš 30 puta, brzinom od 100 do 120 puta u minuti
 • Vratite se k djetetovoj glavi, otvorite mu dišni put i primijenite sada dva upuha zraka
 • Nastavite jednu minutu primjenjivati naizmjence 30 pritisaka na prsni koš s dva upuha zraka
 • Reanimaciju vršite kroz jednu minutu pa pozovite hitnu pomoć

Gušenje dojenčeta

 • Ako dojenče ne može plakati, kašljati niti disati položite ga s glavom prema dolje na svoju podlakticu i bedro te mu poduprite glavu
 • Udarite donjim dijelom dlana po leđima između lopatica do pet puta
 • Okrenite dojenče tako da je licem prema gore na vašem drugom bedru i pregledajte mu usta
 • Ukoliko uzrok začepljenja vidljivo viri u usnoj šupljini uklonite ga vršcima prstiju
 • Nemojte prstima pretraživati usta jer biste time mogli potisnuti predmet još dublje u grlo
 • Ako se uzrok začepljenja ne ukloni na taj način primijenite pritiske na prsa
  • Na dojenčetu koje je okrenuto licem prema gore dvama prstima pritisnite donji kraj prsne kosti prema unutra i prema glavi
  • Primijenite do pet pritisaka na prsa provjeravajući usta nakon svakog pritiska
  • Ukoliko uzrok začepljenja i dalje nije uklonjen ponovite cijeli postupak tri puta, a zatim nazovite hitnu medicinsku službu
 • Nastavite sa postupkom sve dok ne stigne pomoć ili dok dojenče ne izgubi svijest
 • Ako dojenče u bilo kom trenutku izgubi svijest otvorite mu dišni put i provjerite diše li
 • Ako ne diše počnite primjenjivati reanimaciju

Gušenje djeteta od prve godine do puberteta

 • Ako dijete diše, potaknite ga na kašljanje, jer time može izbaciti zapreku
 • Ako dijete ne može govoriti ili prestane kašljati i disati, nagnite ga prema naprijed i naslonite njegov prsni koš na vašu ruku
  • Udarite dlanom druge ruke između lopatica do pet puta
  • Nakon svakog udarca pogledajte usta ali nemojte prstima pretraživati po njima
  • Ako se uzrok začepljenja ne otkloni tim putem, pokušajte s pritiscima na trbuh
   Stavite ruke oko gornjeg dijela djetetova trbuha te pritom pazite da dijete ostane pognuto
  • Postavite stisnutu šaku jedne ruke na gornji dio trbuha, odnosno ispod završetka prsne kosti, te drugom rukom čvrsto uhvatite svoju šaku
  • Naglo povucite prema unutra i gore do pet puta, provjeravajući nakon svakog pritiska
  • Prestanite ako se zapreka ukloni
  • Pregledajte usta
  • Ako uzrok nije otklonjen ponovite postupak tri puta, a zatim pozovite hitnu medicinsku službu
 • Postupak ponavljajte sve dok ne stigne pomoć ili dok dijete ne izgubi svijest
 • Ako dijete u bilo kom trenutku izgubi svijest otvorite mu dišni put i provjerite diše li
 • Ako ne diše počnite primjenjivati reanimaciju
Skip to content