Predstavnici projekta predstavili su prijedlog programa edukacije mentorima i predstavnicima Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije. Uz sugestije mentora dogovorene su dorade u planu tema te izvršena podjela među sudionicima, uz dogovor da tijekom narednog tjedna svatko detaljno prouči jedno od područja i pripremi sažetak za edukacijski materijal kao i za samu radionicu.

Uvažavajući važeće epidemiološke mjere, sastanak je i ovoga puta održan putem ZOOM platforme.

 

#dckpgž #prvikorakusigurnimrukama #eusnagesolidarnosti #ess #ampeu

Skip to content