Dojenče ili dijete koje nije pri svijesti ali normalno diše postavlja se u stabilan bočni položaj.

 

Postavljanje dojenčeta u bočni položaj

Uzmite dojenče na ruke s glavom prema dolje. Taj mu položaj onemogućava da se zaguši jezikom ili da udahne povraćeni sadržaj.

Ako to nije već učinjeno, pozovite hitnu medicinsku pomoć i do njihovog dolaska pratite i bilježite životne funkcije – razinu svijesti i disanje.

 

Postavljanje djeteta u bočni položaj

Pristupite djetetu sa strane i kleknite uz njegova prsa. Ako dijete nosi naočale skinite ih i odložite. Uklonite sve veće predmete iz džepova.

Pripazite da djetetove noge budu ispružene. Djetetovu ruku koja je bliže vama savinite pod pravim kutom u odnosu na tijelo, tako da lakat bude savijen, a dlan okrenut prema gore.

Djetetovu ruku koja je dalje od vas prebacite preko njegovih prsa i nadlanicu mu priljubite uz obraz bliži vama.

Drugom rukom uhvatite koljeno djetetove noge koja je dalje od vas, pa je vucite prema gore pazeći da stopalo ostane na tlu.

Pritisnite koljeno prema sebi na pod i tako okrenite dijete na bok. Pazite da prilikom okreta djetetovu nadlanicu držite čvrsto priljubljenu uz obraz.

Provjerite položaj glave i po potrebi namjestite djetetovu ruku ispod obraza kako bi glava ostala zabačena, brada nagnuta i dišni put otvoren.

Namjestite nogu na način da su kuk i koljeno pod pravim kutom.

Ako to nije već učinjeno, pozovite hitnu medicinsku pomoć i do njihovog dolaska pratite i bilježite životne funkcije – razinu svijesti i disanje.

Ako dijete morate ostaviti u bočnom položaju dulje od 30 minuta vratite ga na leđa i postavite na drugi bok, osim ako vas u tome sprječavaju druge ozljede.

Skip to content