Suradnju s Policijskom upravom primorsko-goranskom nastavili smo još jednom edukacijom u nizu. Predavanju i praktičnim vježbama održanim u Policijskom domu u Rijeci prisustvovala su 23 predstavnika iz više postaja i ispostava s područja cijele županije. Kroz edukaciju su imali priliku provjeriti i obnoviti prethodna znanja i vještine kao i usvojiti nove, a između ostalog i upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora koji je sve češće dostupan u sredinama širom županije.

Skip to content