Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj, temeljem čl. 26. i 28.  Statuta Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj od 25. rujna 2015. godine , a na temelju Odluke Odbora od 27. srpnja 2018. godine objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice   Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Mali Lošinj.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

 

Osim općih, zakonskih uvjeta i ograničenja, kandidati mora ispunjavati i ove uvjete:

 • VSS
 • najmanje 5 godina radnog staža
 • poznavanje rada na računalu
 • vozački ispit „B“ kategorije

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • program rada za mandatno razdoblje od 4 godine
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis o ostvarenom mirovinskom stažu (ne starije od 30 dana) – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu za „B“ kategoriju (preslika vozačke dozvole ili diplome)

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:  Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj, Vladimira Gortana 25, P.P 25 ,  51 550 Mali Lošinj u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu  – ne otvarati“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Skip to content