GDCK Crikvenica održalo je svoju redovnu i izbornu Skupštinu na kojoj je razriješen stari saziv, te konstituiran novi saziv Skupštine za mandatno razdoblje od 4 godine.

U novi saziv Skupštine izabrani su slijedeći zastupnici: Marina Baričević, Sonja Polonijo, Božica Magašić, Davorin Borščak, Sanjin Šopić, Anđelka Radil, Bosiljka Domijan, Lidija Babič, Edina Šutić, Ljiljana Mavrić, Desiree Pečaver, Nikica Barac, Iva Suden, Deana Čandrlić-Zorica, Damir Avdagić, Iva Skočilić, Robert Šandl, Silvia Crnić i Ivona Matošić.

Za članove Odbora u slijedećem mandatnom razdoblju izabrani su: Dr. Iva Skočilić koja je, ujedno, i nova predsjednica društva, Ivona Matošić, Ljiljana Mavrić, Edina Šutić, Nikica Barac, Anđelka Radil i Ivona Matošić. Nadzorni odbor čine Sonja Polonijo, Sanjin Šopić i Damir Avdagić.

Predstavnici Skupštine GDCK Crikvenica u Skupštini Društva Crvenog križa PGŽ u narednom mandatnom razdoblju bit će Damir Avdagić, Sonja Polonijo i Iva Skočilić, a za predstavnicu u Skupštini Hrvatskog Crvenog križa izabrana je nova predsjednica dr. Iva Skočilić.

Zastupnici novog saziva Skupštine su jednoglasno prihvatili i  predstavljeni Financijski plan za 2017. godinu, te Program rada GDCK Crikvenica za novo mandatno razdoblje.

Skip to content