Ako dijete diše, potaknite ga na kašljanje, jer time može izbaciti zapreku.

Ako dijete ne može govoriti ili prestane kašljati i disati, nagnite ga prema naprijed i naslonite njegov prsni koš na vašu ruku. Udarite dlanom druge ruke između lopatica do pet puta. Nakon svakog udarca pogledajte usta ali nemojte prstima pretraživati po njima. Ako se uzrok začepljenja ne otkloni tim putem, pokušajte s pritiscima na trbuh.

Stavite ruke oko gornjeg dijela djetetova trbuha te pritom pazite da dijete ostane pognuto. Postavite stisnutu šaku jedne ruke na gornji dio trbuha, odnosno ispod završetka prsne kosti, te drugom rukom čvrsto uhvatite svoju šaku. Naglo povucite prema unutra i gore do pet puta, provjeravajući nakon svakog pritiska. Prestanite ako se zapreka ukloni. Pregledajte usta.

Ako uzrok nije otklonjen ponovite postupak tri puta, a zatim pozovite hitnu medicinsku službu.

Postupak ponavljajte sve dok ne stigne pomoć ili dok dijete ne izgubi svijest. Ako dijete u bilo kom trenutku izgubi svijest otvorite mu dišni put i provjerite diše li. Ako ne diše počnite primjenjivati reanimaciju.

Skip to content