Posljednja ovogodišnja akcija darivanja krvi održala se u dva dijela, 14. i 21.12., te je ukupno pristupilo 98 darivatelja (78 muškarac + 20 žena), od čega je odbijeno 4 darivatelja (1 muškarac + 3 žena), te je ukupno prikupljeno 94 doza krvi (77 muški + 17 žena).

Darivatelji koji su darovali krv 100 i više puta:
Siniša Tomašić (135)
Ervin Car (120)
Ivica Car (114)
Ratko Baretić (106)
Milorad Hajnić (126)
Mihalić Želimir (133)
Jeličić Dubravko (125)
Desimir Saftić (115)
Rosić Nikola (112)

50 i više puta:
Mariagrazia Ćavar (72)
Dean Antić (80)
Marin Hreljac (78)
Ladislav Blažić (86)
Danijel Brozović (90)
Denis Bruketa (78)
Vladimir Budimir (96)
Ivica Katnić (91)
Miroslav Kivić (83)
Viktor Rogić (61)
Robert Tomić (60)
Željko Veljačić (78)
Ivan Čor (61)
Milivoj Drnjević (66)
Medarda Kozjak (89)
Željko Ornik (52)
Danijel Tomić (54)
Ivica Unković (94)

Po prvi puta su darivali krv:
Elvis Beganović
Melanie Pažanin
Matej Stopar
Mauro Antić
Sanjin Grozdanić
Margareta Mavrinac
Maja Rogać
Ella Španjol

Time je u ovoj godini prikupljeno ukupno 406 doza krvi, a naše društvo je dobilo i nova 33 darivatelja, od kojih je veliki dio iz SŠ Dr. Antuna Barca koji su, po prvi, puta krv darivali na posebno organiziranoj školskoj akciji u svibnju 2016.
Do kraja godine je još u planu i organizirani odlazak na Transfuziju za darivatelje preko 65 godina kako bi im se omogućilo da i dalje daruju krv. Naime, svi darivatelji s navršenih 65 godina starosti, više ne mogu darivati krva na terenskim akcijama, ali im je omogućeno darivanje na Transfuziji.

Skip to content