19.06.2020.

U povodu Svjetskog dana izbjeglica – 20. lipnja,  Ured Crvenog križa pri EU poziva Europsku uniju i države članice da omoguće sigurne i legalne migracijske putove za tražitelje zaštite u Europskoj uniji. Uslijed zatvaranja granica tijekom odgovora na javnozdravstvenu krizu COVID-19, ograničene mogućnosti traženja zaštite su još dodatno umanjene.

U međuvremenu, potrebe za zaštitom na globalnoj razini su ekspandirale, no ne nužno zbog hitne potrebe za evakuacijom izbjegličkih kampova kako bi se borilo protiv virusa u gusto naseljenim područjima. Kako je istaknuo Europski parlament u pismu upućenom Europskoj komisiji u travnju 2020., nadolazeći Pakt o azilu i migracijama predstavlja mogućnost za EU da rebalansira pristup upravljanja migracijama kroz omogućavanje legalnih putova migracije u Europu – države članice moraju ujediniti snage kako bi hitno utvrdili specifične potrebe tražitelja međunarodne zaštite i izbjeglica.

Europske vlade obećale su jačati program preseljenja kao i dodatnih mogućnosti putem Globalnog kompakta o izbjeglicama (Global Compact on Refugees) kao izraz solidarnosti s izbjeglicama i državama domaćinima. Obzirom da je većina izbjeglica trenutno smještena u zemljama u razvoju čiji su zdravstveni sustavi ionako već preopterećeni, sada je vrijeme da to obećanje postane konkretna praksa. EU i države članice trebaju osigurati da ljudi koji bježe od nasilja, proganja i kršenja ljudskih prava budu zaštićeni i da se prema njima odnosi s dostojanstvom. Češća primjena programa preseljenja  koji je dio funkcionalnog Okvira europske unije o preseljenju, poticanje spajanja obitelji ili razmatranje modaliteta primjene humanitarnih viza, samo su neke od načina na koje se ovo može provesti.

izbjeglice

Unatoč neznatnom napretku u provođenju programa preseljenja u Europu, brojevi su gotovo beznačajni u odnosu na značajniji doprinos odgovoru na potrebe za zaštitom. Posljedično, brojne izbjeglice i dalje žive u prenapučenim kampovima, gdje nedostaje adekvatan pristup zdravstvenim uslugama, čistoj vodi i sanitarijama. Nadalje, tijekom pandemije, postupci preseljenja su stavljeni na čekanje, dok paralelno zbog širenja virusa i zatvaranjem granica, potrebe za zaštitom nisu prestale. Razumljivo je da su zbog COVID-19 virusa postupci preseljenja prekinuti, ali EU ima kapacitete da osmisli inovativne mehanizme pristupa i praktične modalitete primjene programa preseljenja.  Primjerice, operativni planovi preseljenja mogu se prilagoditi kako bi udovoljili nužnim zdravstvenim mjerama opreza, na način da uključuju mjere testiranja i karantene.

Ključno je da nadolazeći Pakt o azilu i migracijama uspostavi ambiciozan EU temelj za program preseljenja, koji dijeli odgovornosti i uistinu pruža podršku zemljama domaćinima, bez obzira na njihova nastojanja preveniranja migracija u EU. Ovo bi trebalo biti nadopunjeno drugim legalnim mogućnostima kao što je spajanje obitelji, koje je ključno za implementaciju prava na obiteljsko jedinstvo.  Revidiranje postupaka spajanja obitelji trebalo bi također biti prioritet, kako bi se osiguralo da oni uistinu budu dostupni tražiteljima zaštite. Osim što je ključan tijekom procesa integracije i socijalne uključenosti, obiteljski život je i temeljno pravo.

U ovim nesigurnim vremenima, tražitelji zaštite zaslužuju predvidive i održive mogućnosti kao što su preseljenje i ostale legalne mogućnosti migracija. Partnerstvo s civilnim društvom i drugim dionicima je ključno u osiguravanju tog pristupa. Europska društva Crvenog križa
imaju značajno iskustvo i znanje u poticanju sigurnih i dostojanstvenih migracija te su spremna pružiti podršku svojim vladama u primjeni  takvih migracijskih programa. Apeliramo na EU i države članice da sudjeluju u primjeni novog Pakta i osiguraju učinkovit pristup međunarodnoj zaštiti.

Izvor : HCK

Skip to content