GDCK Opatija – Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradskom društvu Crvenog križa Opatija na:

Službenik za informiranje je Gordana Grgurina, soc. radnica, ravnateljica;

  • putem telefona na broj +385(0)51 712 577
  • putem faxa na broj +385(0)51 740 165
  • putem elektroničke pošte: hck-opatija@inet.hr 
  • poštom ili  donijeti osobno na adresu Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, Joakima Rakovca 9, 51 410 Opatija.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

 Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije (.pdf)

 

Gradsko društvo Crvenog križa Opatija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14, 15/14.”

 

 Izvješća:

Scroll to Top
Skip to content