GDCK Rijeka – Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka na:

Službenik za informiranje je Marija Vičić, oec.  ravnateljica;

  • putem telefona na broj +385(0)51 333 699  
  • putem faxa na broj +385(0)51 335 380  
  • putem elektroničke pošte: gdck-rijeka@hi.t-com.hr    
  • poštom ili  donijeti osobno na adresu Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Trg Republike Hrvatske 2/II, 51000 Rijeka.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

 Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije (.pdf)

 

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14, 15/14.”

 

 Izvješća:

Scroll to Top
Skip to content