GDCK Delnice – O nama

POVIJEST

Gradsko društvo Crvenog križa Delnice (GDCK Delnice) osnovano je  23. studenog 1983. godine u Delnicama, a upisano u Matični registar udruga 04. kolovoza 2009. godine. Djeluje na području Grada Delnica te općina: Lokve, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Brod Moravice i Skrad u savezu Zajednica Crvenog križa Primorsko – goranske županije kao neovisna, nevladina organizacija na osnovi Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/2010) te Statuta Hrvatskog Crvenog križa i Statuta GDCK Delnice.

 

UNUTARNJI USTROJ

GDCK Delnice ima pravnu osobnost i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa.

Tijela GDCK Delnice su: skupština, predsjednik/ca i potpredsjednici/e, odbor, nadzorni odbor i ravnatelj/ica.

Djelokrug rada navedenih tijela utvrđuje se Statutom.

 

GDCK Delnice ima mjesna društva Crvenog križa bez pravne osobnosti i to : Delnice, Brod na Kupi, Crni Lug, Lokve, Fužine, Vrata, Lič, Mrkopalj, Ravna Gora, Brod Moravice, Skrad, Kupjak.

 

Skupština najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika-zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broji 29 zastupnika koju čine članovi svakog mjesnog društva Crvenog križa Delnice, dobrovoljni darivatelji krvi te zastupnici drugih ustrojstvenih oblika.

Mandat članova Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnoga izbora.

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednica: Mira Jurković, prof.

Potpredsjednici: Marija Lisac i Nevenka Marković

  

Izvršna tijela GDCK Delnice: Odbor i ravnatelj.

Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje rješava sva pitanja u tijeku poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine.

Članove Odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine.

Odbor ima 11 članova:

 • Predsjednik: 1
 • Potpredsjednici: 2
 • Članovi: 8
  • Silvana Cindrić
  • Bernarda Zagoršćak
  • Andrija Tusić
  • Stanka Lončarić
  • Marija Tomić
  • Karlica Krulić
  • Štefana Zibar
  • Nada Pleše

 

Mandat članovima Skupštine i Odbora ističe 29. siječnja 2017.

Ravnatelj GDCK Delnice je poslovodni organ koji obnaša funkciju u pravilu profesionalno, na mandatno razdoblje od četiri godine. Ovlašteni je predstavnik društva u odnosu na treće strane i pred sudom i za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini i Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa.

Ravnatelj: Snježana Krizmanić, prof. 

Mandat ravnatelja ističe 22. prosinca 2018.

Nadzorni odbor GDCK Delnice je tijelo koje nadzire financijsko – materijalno poslovanje društva. Članove Nadzornog odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana.

Mandat članovima Nadzornog odbora ističe 29. siječnja 2017.

 

<-Natrag

Scroll to Top
Skip to content