GDCK Čabar – Pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradskom društvu Crvenog križa Čabar na:

Službenik za informiranje je Dušan Muhvić, ravnatelj;

  • putem telefona na broj +385(0)51 821 061
  • putem faxa na broj +385(0)51 821 137 
  • poštom ili  donijeti osobno na adresu Gradsko društvo Crvenog križa Čabar, Narodnog oslobođenja 2, 51 306 Čabar .

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

 Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama (.pdf)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije (.pdf)

 

Gradsko društvo Crvenog križa Čabar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/1385/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14, 15/14.”

 

 Izvješća:

Scroll to Top
Skip to content